fbpx

Project management and / or technical leadership outsorcing

Oferim la gestió i planificació de projectes web de forma externa, així com el lideratge tècnic d’un equip de desenvolupadors.

Realitzem totes les tasques necessàries per assegurar el compliment dels objectius plantejats i assegurar el lliurament en els terminis i el pressupost acordat:

Planificació del projecte, control de pressupostos, recopilació de documentació, validació de fites i validació d'objectius del projecte.

Try this questionnaire to evaluate project management maturity in your organization!

caCatalan